Welkom!

Wij, een onderzoeksteam van de Rijksuniversiteit Groningen, zijn een wetenschappelijk onderzoek gestart over de sociale omgang van 16+ jarige tieners.

 

In het kort:

Wat willen we weten?

Hoe gaan tieners om met vrienden, familie, klasgenoten, docenten en andere personen? Sommige sociale situaties en interacties zijn positiever (bv. een compliment krijgen) dan andere (bv. gepest worden), en we zijn benieuwd naar hoe tieners met dergelijke positieve dan wel negatieve ervaringen omgaan.

 

Wat hebben we al gedaan?

Het eerste deel van het onderzoek is achter de rug. Hierbij hebben meer dan 1600 tieners vragenlijsten ingevuld over hun sociale omgang. Aan de hand hiervan zijn ruim 200 leerlingen geselecteerd om aan het tweede deel van het onderzoek mee te doen.

 

Wat gaan we nu doen?

Het tweede deel van het onderzoek is nu gaande. Hierin gaan de deelnemers twee weken lang hun sociale interacties bijhouden met behulp van een app op hun telefoon. Op deze manier hopen we meer te leren over hoe tieners met positieve en negatieve sociale interacties omgaan.

 

Meer informatie?

Kijk dan onder Informatie voor deelnemers/tieners of Informatie voor ouders/verzorgers.

Kijk ook op onze Facebook pagina!