Informatie voor deelnemers/tieners

 

Het laatste jaar van de middelbare school is een spannende tijd. Je moet belangrijke beslissingen nemen over de toekomst. Er gaat waarschijnlijk veel veranderen, zoals het ontmoeten van nieuwe mensen en het uit het oog verliezen van bestaande vrienden. Misschien ga je daarnaast op kamers wonen.

Er zijn verschillende manieren waarop je met deze aankomende veranderingen om kunt gaan. Sommigen hebben last van deze veranderingen, terwijl anderen er juist plezier in hebben.

De Rijksuniversiteit Groningen is hier een wetenschappelijk onderzoek naar gestart. Wij willen graag meer weten over hoe jij je voelt en hoe jij je gedraagt. We zijn vooral geïnteresseerd in hoe je omgaat met klasgenoten, docenten, vrienden, familie en andere personen. Zowel in positieve (bv het krijgen van een compliment) en negatieve (bv gepest worden) situaties.

Elke leerling die meewerkt aan het onderzoek heeft enkele maanden geleden een korte online vragenlijst ingevuld. Deze vragenlijst ging over hoe je omgaat met anderen, maar ook over hoe je je voelt. Jouw gegevens en antwoorden op de vragenlijst worden natuurlijk vertrouwelijk behandeld. Een aantal van jullie zal worden gevraagd deel te nemen aan deel twee van dit onderzoek.

In het tweede deel van dit onderzoek zal je verzocht worden gedurende twee weken je sociale interacties bij te houden met behulp van een app je op je telefoon. Bij het invullen zal gevraagd worden om een korte beschrijving van de interactie te geven. Hierbij wordt onder andere gevraagd naar de duur van het gesprek, de gesprekspartner en hoe jij je hierbij voelde.

Het onderzoek is goedgekeurd door de Ethische Commissie Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen (onderzoekscode 16266-O).