Informatie voor ouders/verzorgers

 

Wij, een onderzoeksteam van de Rijksuniversiteit Groningen, zijn een wetenschappelijk onderzoek gestart over de sociale omgang van 16+ jarige tieners en zouden graag willen dat uw dochter/zoon deelneemt.

Het laatste jaar van de middelbare school is voor tieners een belangrijk punt in hun leven. Ze moeten belangrijke beslissingen nemen over hun toekomst. Vaak gaat dit gepaard met grote veranderingen, zoals het uit het oog verliezen van oude vrienden, het verlaten van het ouderlijk huis en het ontmoeten van nieuwe mensen. Er zijn verschillende manieren waarop tieners hiermee omgaan. Sommigen hebben last van deze veranderingen, terwijl anderen er juist plezier in hebben.

Doel van het onderzoek

Wij willen graag meer weten over de gevoelens en het gedrag van tieners in hun laatste jaar van de middelbare school. We zijn vooral geïnteresseerd in hun omgang met vrienden, familie, klasgenoten, docenten en andere personen. Zowel in plezierige situaties (zoals het krijgen van een compliment) als in onplezierige situaties (zoals gepest worden). Middelbare schoolervaringen zijn soms wel en soms niet voorspellend voor het welbevinden van scholieren na hun afstuderen; wij willen weten hoe dit komt.

Wat vragen we aan uw kind?

Aan het begin van dit schooljaar heeft uw kind een korte vragenlijst ingevuld. Deze vragenlijst betrof de omgang met anderen, het sociaal functioneren, en psychische klachten. Indien uw zoon/dochter meedoet aan deel twee van dit onderzoek, zal hij/zij gedurende twee weken sociale interacties bijhouden  met behulp van een app op hun telefoon. Bij het invullen zal gevraagd worden om een korte beschrijving van de interactie te geven. Hierbij wordt onder andere gevraagd naar de duur van het gesprek, de gesprekspartner en hoe uw zoon/dochter zich hierbij voelde.

Wij zullen uw kind eerst uitgebreide informatie verstrekken over het onderzoek en toestemming vragen voor deelname. De deelname is vrijwillig dus uw zoon/dochter heeft altijd de mogelijkheid om niet (langer) deel te nemen. De gegevens van uw zoon/dochter worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Het onderzoek is goedgekeurd door de Ethische Commissie Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen (onderzoekscode 16266-O).

 

Wilt u graag nog meer weten over ons onderzoek?

Stuur ons graag een email (binnenstebuiten@rug.nl).